جلسه اول: فرمول ساخت کسب و کار اینترنتی

در این جلسه می آموزید که چگونه یک کسب و کار اینترنتی را آغاز کنید و قدم های اول خود را انتخاب کرده و سپس چگونه آن را رشد دهید و به درآمدهای بالا برسانید.

فاز اول: نقشه کلی ساخت کسب و کار اینترنتی سودآور