انتخاب هوشمندانه کتاب

۱۲۹,۰۰۰ تومان

محتویات دوره: 10 درس ویدئویی (2 ساعت و ربع آموزش)
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: افرادی که می‌خواهند هدفمند و هوشمندانه مطالعه کنند و بهترین کتاب‌ها برای پیشرفت در زندگی و شغل خود را انتخاب کنند.

انتخاب هوشمندانه کتاب

۱۲۹,۰۰۰ تومان