الگوریتم موفقیت فردی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

محتویات دوره: 56 درس صوتی قابل دانلود (9 ساعت) + دفترچه pdf تمرین عملی + پاسخ هفتگی به سوالات شرکت کنندگان
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: کسانی که می خواهند هدف زندگی خود را کشف کنند و با برنامه ریزی عملی و دقیق، رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنند.

الگوریتم موفقیت فردی

۳۹۹,۰۰۰ تومان