فیلم کارگاه فن بیانِ اثرگذار

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نام محصول: فیلم کارگاه فن بیان تاثیرگذار
زمان دوره: حدود 4 ساعت ویدئوی آموزشی
نوع دوره: دانلودی (آنلاین)
مدرس: احسان مهرعلیها (مدرس فن بیان و ارتباطات موثر)
مخاطب: افرادی که دوست دارند بیانی شیوا و تاثرگذار داشته باشند!

فیلم کارگاه فن بیانِ اثرگذار

۱۹۹,۰۰۰ تومان