رسیدن به شغل رویایی

۳۲۹,۰۰۰ تومان

محتویات دوره: 8 جلسه آموزش (12 ساعت ویدئو)
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: کسانی که می خواهند شغل رویایی خود را کشف کنند و با یادگیری مهارت‌های ضروری موفقیت شغلی به آن برسند.

رسیدن به شغل رویایی

۳۲۹,۰۰۰ تومان