دوره تولید محتوای جذاب و حرفه ای

۱۹۹,۰۰۰ تومان

موضوع : تولید محتوای جذاب و حرفه ای
زمان دوره: 340 دقیقه
نوع دوره: دانلودی
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی
مخاطب: هر کسی که نیاز دارد محتوا تولید کند.

تولید محتوای جذاب
دوره تولید محتوای جذاب و حرفه ای

۱۹۹,۰۰۰ تومان