روش های ایجاد تمایز

۲۹۹,۰۰۰ تومان

موضوع : روش های ایجاد تمایز
زمان دوره: 253 دقیقه
نوع دوره: دانلودی
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی
مخاطب: صاحبان کسب و کار های کوچک

دوره روش های ایجاد تمایز
روش های ایجاد تمایز

۲۹۹,۰۰۰ تومان