سمینار ثروتمندان جدید

۹۹,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار: طراحی زندگی آزادانه به سبک ثروتمندان جدید
تاریخ و زمان سمینار: جمعه 22 تیر 1397 (از ساعت 10:00 الی 14:00)
محل برگزاری:  بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- روبروی کوی نصر (گیشا)- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: کسانی که می خواهند ثروت، آزادی و اثرگذاری را همزمان داشته باشند.

ناموجود