میلیونر اینترنتی هوشمند

۴۴۹,۰۰۰ تومان

محتویات دوره: 12 جلسه آموزش (18 ساعت ویدئو)
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: کسانی که می خواهند درآمد خود را از طریق اینترنت افزایش دهند و کسب و کار اینترنتی خود را بسازند.

میلیونر اینترنتی هوشمند

۴۴۹,۰۰۰ تومان