سمینار ثروتمندان جدید

۱۹,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار: طراحی زندگی آزادانه به سبک ثروتمندان جدید
تاریخ و زمان سمینار: جمعه 25 مرداد 1398 (از ساعت 10:00 الی 14:00)
محل برگزاری:  تهران، اطلاعات کامل اطلاع رسانی خواهد شد.
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی، مدیر و موسس آکادمی فرجی
مخاطب: کسانی که می خواهند ثروت، آزادی و اثرگذاری را همزمان داشته باشند.

سمینار ثروتمندان جدید

۱۹,۰۰۰ تومان