برنامه رشد فردی و مالی سال ۱۴۰۳

نحوه هدف گذاری با مدل چابک

برای تماشای برنامه رشد فردی و مالی سال ۱۴۰۳ و نحوه هدف گذاری با مدل چابک، فرم زیر رو پر کن.

فرم ثبت نام رشد فردی و مالی 1403