دسته بندی ها

دوره های رایگان

دوره های آنلاین

قانون جذب: از سراب تا واقعیت

قانون جذب واقعا چیست؟ آیا واقعا با فکر کردن درست می توانیم رویاهای خود را جذب کنیم؟ این روزها می بینم که خیلی ها از قانون

واقعیت ناگفته قانون جذب

برای فهم بهتر واقعیت قانون جذب در مورد شغل رویایی، می خواهم داستانی جالب از کتاب قانون جذب راندا برن رو  برایتان نقل کنم. در