آخرین همایش حضوری "جهش در اینستاگرام"

شرکت کننده عزیز همایش “جهش در اینستاگرام” از حضور  شما در این همایش بسیار خوشحالیم.
اگر حتما همین جمعه ۱۵ دی در همایش حضوری که در “تهران، هفت تیر خ قایم مقام میدان شعاع خ خدری بعد از چهارراه سنایی پ 31 سالن همایشهای یاس” برگزار میشه، حضور پیدا می کنی، لطفا با دقت  اطلاعات کسب و کارتان خود را تکمیل کن تا ما از حضور شما اطلاع داشته باشیم.

پشتیبان های همایش

فرم اطلاعات شرکت کنندگان همایش