آکادمی دکتر فرجی

برگزاری دوره های بیزینس کوچینگ مدرن

کلاس های حضوری و آنلاین

شروع با دوره های رایگان

دوره نوابغ اینستاگرام​

فرمول فروش هرچیزی در اینستاگرام

دوره ثروتمندان جدید

برندسازی شخصی مدرن

دوره طراحی زندگی دلخواه

زندگی آزادانه

کسب درآمد از اینستاگرام

آموزش های کسب درآمد از اینستاگرام

مقاله های آموزشی

نظر دانشجویان ما