دسته بندی ها

دوره های رایگان

دوره های آنلاین

چرا ما در پیدا کردن شغل خوب شکست می خوریم؟

[arve url=”https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/b318111181be767cd3737133e2a35e944526184-224p__27381.mp4″ /] روی صحبت من فقط با افرادی است که، می‎خواهند یک شغل عالی و مطلوب داشته باشند. فکر کنم بعضی از شما  تا