دوره الگوریتم فردی

بزرگترین راز موفقیت این است که هیچ رازی وجود ندارد، موفقیت یک الگوریتم دارد که بارها و بارها اثبات شده است.

آیا این سوالات برای شما هم پیش آمده اند؟

 چرا برخی از افراد این قدر موفق و ثروتمند هستند و برخی افراد دیگر خیر؟ چرا برخی افراد با وجود تلاش های فراوان باز هم نتایج فوق العاده ای نمی گیرند. واقعا داستان چیست؟

 آیا واقعا موفقیت فرمول مشخصی دارد که بتوان از آن پیروی کرد و به نتیجه رسید؟

آیا مسیری که من در حال طی کردن هستم، مسیر درست و مناسبی برای من هست؟ آیا می تواند من را به رویا ها و آرزو هایم برساند؟ من به کدام سمت در حال حرکت هستم؟ 

 نسخه ی موفقیت من واقعا چیست؟ من کجای مسیر موفقیت هستم؟