گام 1: دستورالعمل انتخاب ایده سودآور

«مدت زمان این آموزش: 52 دقیقه» در این گام شما با دستورالعمل انتخاب ایده سوداور آشنا می‌شوید. ابتدا یاد می گیرید که یک ایده سودآور چه ویژگی‌های باید داشته باشد و بعد از آن روش‌های مختلف کشف ایده و ساخت یک لیست ایده را یاد می‌گیرید. در مرحله بعد باید بازار هدف و مخاطب هدف ...
این محتوا فقط مختص اعضای آکادمی ثروتمندان جدید است!

برای دسترسی به این محتوا، شما باید عضویت ویژه آکادمی ثروتمندان جدید را خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید.