گام 4: اصول زندگی آزادانه به سبک ثروتمندان جدید

«مدت زمان این آموزش: 75 دقیقه» هدف یک ثروتمند جدید داشتن سه چیز به صورت همزمان است: پول + آزادی + اثرگذاری. در این گام از دوره آکادمی ثروتمندان جدید می خواهم شما را با فلسفه و اصول زندگی ثروتمندان جدید بیشتر آشنا کنم. در این درس چهار ویدئو وجود دارد. در ویدئو اول شما ...
این محتوا فقط مختص اعضای آکادمی ثروتمندان جدید است!

برای دسترسی به این محتوا، شما باید عضویت ویژه آکادمی ثروتمندان جدید را خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر، روی دکمه زیر کلیک کنید.