دسته بندی ها

دوره های رایگان

دوره های آنلاین

گام دهم: مطالعه مستمر

آیا برای اخرین قدم برای تحقق رویاها و رسیدن به اهدافتان آماده هستید؟ آیا قدم های یک تا نه را محکم برداشتید و آن ها

گام نهم: ریسک کردن

نهمین قدم برای  دست یابی به آرزو ها و اهداف ریسک کردن است. در زندگی همیشه  تعادل بر قرار است و زندگی پر از دو

گام هشتم: ثابت قدم بودن

به قدم هشتم برای تحقق رویاها و اهدافمان رسیدیم زمان آن رسیده که با جدیت بیش تر پیش برویم. البته اگر تا به حال این

گام پنجم: سلامتی جسمی

رسیدیم به قدم پنجم برای رسیدن به رویاها و تحقق اهدافمان، قدم پنجم این است که پر انرژی و پر تحرک باشیم و برای سلامتی

گام چهارم: سحرخیزی

یک خواهش از شما دارم و این است که الان به ساعت خودتان نگاه کنید و ببینید چه سا عتی را نشان می دهد. یعنی

گام سوم: سخت کوشی

سلام دوستان عزیز، اجازه دهید سومین قدم برای دستیابی به اهداف را با هم بیاموزیم. سومین قدم عبارت است از سخت کوشی. شاید شما تصور

گام دوم: بهانه ممنوع

دوستان عزیز سلام، آیا آماده اید تا گام دوم برای دستیابی به اهداف را یاد بگیرید. دومین قدم این است که هیچ بهانه ای وجود

گام اول: اشتیاق سوزان

اگر با من آشنا باشید، حتما می دانید که من دوست دارم ایده ها، انگیزه ها و اهداف به نتایج واقعی تبدیل بشوند، نه اینکه