دسته بندی ها

دوره های رایگان

دوره های آنلاین

مثبت اندیشی

می خواهم در مورد تفکر مثبت صحبت کنم. هر روز ما با یک انتخاب شروع می کنیم. می توانیم انتخاب کنیم که شاد باشیم و

سالی خارق العاده

امروز می خواهم در مورد باور داشتن به سالی خارق العاده صحبت کنم. ما معمولا با افکار خود، محدود می شویم. فکر می کنیم هیچ

خودت را از نو بساز

هر روز که از خواب بیدار می شوید، دو کار می توانید انجام دهید. می توانید ساعت را متوقف کنید و دوباره به رخت خواب

بلند شو و حرکت کن

اگر میخوای یک زندگی فوق العاده داشته باشی، باید کارای فوق العاده انجام بدی. اگر واقعا آرزویی داری، باید واقعا از ته دلت اونو از

ما قادر به تغییر همه چیز هستیم

برای وجود رویاها و علایق شما دلایلی وجود دارد و ابن گرایشات شانسی به وجود نیامده است. هر آرزو یا تخیلی که دارید، استعداد و

انتخاب ایمان به جای ترس

امروز می خواهم درباره انتخاب ایمان به جای ترس صحبت کنم. در طول روز ما یک انتخاب داریم: اینکه باور داشته باشیم که خداوند قادر